15/10/2020, 17:54

Ngày 15/10, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung lưu ý, Bạc Liêu cần tiếp tục xác định vị trí, vai trò trong vùng để chủ động thúc đẩy liên kết vùng trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng.