13/10/2020, 20:56

Ngày 13/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Hậu Giang, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV chính thức khai mạc với sự tham dự của 349 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 33.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.