13/10/2020, 18:12

Sáng ngày 13/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã khai mạc với phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Niềm tin – Phát triển”. 349 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 49.300 đảng viên toàn Đảng bộ tham dự đại hội.