13/01/2021, 12:33

Sáng 13/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã khai mạc trọng thể tại trung tâm Hội nghị quốc gia thủ đô Viêng Chăn với sự tham dự của 768 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 350.000 đảng viên của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trên toàn quốc.