06/11/2020, 12:59

Tối ngày 5/11, tỉnh Thái Bình đã khai mạc Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2020. Đây là sự kiện thuộc Chương trình cấp Quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020.