14/04/2021, 21:53

Ngày 14/4, khóa huấn luyện về công tác tham mưu quân sự Liên Hợp quốc đã được khai mạc tại Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng. Khóa huấn luyện nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác mưu cấp sở chỉ huy cho các sĩ quan Việt Nam chuẩn bị triển khai nhiệm vụ tại các phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.