23/04/2021, 07:15

Tối qua, tại Rạp xiếc Trung ương, , Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã tổ chức khai mạc Cuộc thi tài năng xiếc toàn quốc 2021 .