16/12/2020, 10:55

Triển lãm diễn ra tối 15/12 tại thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) giới thiệu 300 tác phẩm ảnh và gần 60 bộ phim phóng sự tài liệu về vẻ đẹp đất nước, con người trong Cộng đồng ASEAN, những vấn đề về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và các dân tộc trong Cộng đồng ASEAN.