21/11/2020, 13:38

Từ tháng 9/2020 đến nay, Quốc lộ 19 đoạn qua huyện Đăk Pơ tỉnh Gia Lai xuống cấp, hư hỏng rất nặng, xuất hiện“ổ gà” trải dài cả chục km gây khó khăn, nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.