17/06/2021, 14:33

Đến sáng 17/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương thực hiện xét nghiệm các mẫu gộp tầm soát tất cả công nhân tại Công ty Housr Wares (đóng đường số 62, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An) và đã phát hiện thêm 2 mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2.