04/12/2020, 21:24

Ngày 4/12, tại Đại học Thái Nguyên, Đại Sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp với Đại học Thái Nguyên đã tổ chức khai trương “Không gian Hoa Kỳ”. Thể loại: giáo dục+ Thái Nguyên