22/04/2021, 23:07

Hòa chung trong không khí nô nức của toàn dân hướng đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp sắp diễn ra. Tại huyện miền núi, biên giới A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế những công việc chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương, đặc biệt là công tác tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp đang góp phần lan tỏa không khí vui tươi, phấn khởi và kỳ vọng của đồng bào các dân tộc vào thành công của ngày hội lớn của đất nước.