16/09/2020, 12:52

Những khu chung cư hoàn toàn phủ kín cây xanh, biến chúng thành những khu rừng thẳng đứng...đã mọc lên tại thành phố Thành Đô, Trung Quốc.