21/11/2020, 08:22

Liên hợp quốc cảnh báo cuộc khủng hoảng đói nghèo gia tăng dần trở thành hiện thực khi có khoảng 250 triệu người ở 20 nước trên thế giới đang có nguy cơ bị suy dinh dưỡng trầm trọng, thậm chí chết đói trong những tháng tới.