13/05/2021, 18:28

Dù đường ống nhiên liệu lớn nhất nước Mỹ Colonial Pipeline đã hoạt động trở lại, nhưng nhiều bang tại bờ Đông vẫn rơi vào tình trạng thiếu xăng dầu trầm trọng. Ngay trong ngày 12/5, nhiều cửa hàng xăng dầu đã phải đóng cửa do hết hàng khi người dân tiếp tục đổ xô mua tích trữ.