22/04/2021, 22:02

Chiều 22/4, Đoàn đoàn công tác Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự và y tế làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát tại Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai.