14/04/2021, 20:20

Chiều 14/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy Ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn đến giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Long An.