14/04/2021, 21:49

Ngày 14/4, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia cùng Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có buổi làm việc, kiểm tra công tác chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tại tỉnh Lào Cai.