27/04/2021, 22:10

Ngày 27/4, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Tiền Giang, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn lưu ý tỉnh Tiền Giang cần chú ý phát huy hơn nữa vai trò giám sát công đồng trong phòng chống dịch bệnh đồng thời với kiểm soát chặt chẽ những đối tượng có nguy cơ cao, đối tượng ra vào vùng dịch kết hợp tăng cường đầu tư nâng cao năng lực xét nghiệm cho hệ thống y tế cũng như triển khai tốt công tác tiêm vắc xin chủng ngừa COVID-19.