10/06/2021, 18:39

Chiều 10/6, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ tiếp nhận tiền và hiện vật hỗ trợ các y bác sỹ tuyến đầu tại Bắc Giang, Bắc Ninh của các doanh nghiệp kiều bào đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong nước.