21/07/2021, 20:44

Kinh tế đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc đang có những dấu hiệu phục hồi tích cực và được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng trưởng trong nửa cuối năm, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng ổn định.