21/07/2021, 08:33

Atlantis là tàu duy nhất đã thực hiện hai sứ mệnh liên tiếp gần nhau nhất với thời gian giữa hai chuyến bay và cũng là tàu con thoi bay theo quỹ đạo duy nhất tự cung cấp năng lượng từ các pin nhiên liệu. Nhân kỷ niệm 10 năm ngày chấm dứt kỷ nguyên tàu con thoi Atlantis hãy cùng đi dọc theo hành trình ký ức tìm lại những khoảnh khắc quan trọng trong kỷ nguyên tàu con thoi của NASA.