15/06/2021, 19:05

Như vậy là kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội đã hoàn thành được mục tiêu kép vừa tuyển sinh vừa phòng dịch. Nhìn lại những ngày trước và trong kỳ thi, mỗi hoạt động ở từng điểm thi đều nhận thấy hiệu quả của công tác chỉ đạo. Toàn thành phố, từ cấp chính quyền đến các địa phương đã thực sự kích hoạt nhiều giải pháp và ứng phó linh họat để góp phần làm nên một kỳ thi thành công .