16/06/2021, 17:33

Sáng 16/6, 24 công dân đầu tiên là F1 từ Bắc Giang đã được tiếp nhận tại Cơ sở cách ly tập trung số 2 tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Đây là số công dân đầu tiên trong tổng số gần 1.000 công dân được tỉnh Lai Châu tiếp nhận trong đợt này, nhằm giảm tải cho công tác phòng, chống dịch tại Bắc Giang.