18/11/2020, 18:30

Gần 20 năm gắn bó với môn Lịch sử, cô giáo Phạm Hồng Lê luôn tìm tòi và đổi mới phương pháp dạy học. Cô là một trong những giáo viên đầu tiên của tỉnh Thái Bình thành công với phương pháp dạy học trải nghiệm thực tế đưa di sản và di tích lịch sử địa phương vào giảng dạy, giúp học sinh hứng thú hơn với lịch sử đồng thời hiểu hơn về mỗi di tích trên quê hương mình.