17/06/2021, 09:36

Làng cổ Lộc Yên, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, được hình thành từ nửa cuối thế kỷ XVIII, trong làng hiện có gần 200 hộ gia đình với gần 1000 nhân khẩu. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, làng cổ Lộc Yên vẫn giữ được nhiều công trình kiến trúc, văn hóa cùng những phong tục cổ truyền. Làng cổ Lộc Yên hiện là Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu không chỉ của xã Tiên Cảnh mà còn là hình mẫu của huyện Tiên Phước.