03/03/2021, 06:43

Hôm nay 3/3 là ngày thế giới bảo vệ động vật hoang dã. Việt Nam có nhiều nỗ lực, hoàn thiện về cơ sở pháp lý, xử lý mạnh mẽ với hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã.