15/06/2021, 21:15

Do diễn biến phức tạp của các ca lây nhiễm trong cộng đồng ở thủ đô Viêng Chăn, Bộ Y tế Lào hôm nay cho biết các trường hợp tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 sẽ phải cách ly bắt buộc tại các trung tâm hoặc khách sạn được chỉ định.