17/06/2021, 14:12

Ngày 17/6, tại thành phố Lào Cai, Trường Cao đẳng Lào Cai đã tổ chức lễ bàn giao buồng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 di động cho Sở Y tế Lào Cai. Dây là sản phẩm khoa học do Sở Y tế Lào Cai và Trường Cao đẳng Lào Cai phối hợp thực hiện với mục đích tránh tiếp xúc giữa nhân viên lấy mẫu và người được lấy mẫu; giảm thiểu phải sử dụng các bộ trang phục y tế giữa mùa hè nóng nực, thời gian lấy mẫu bệnh phẩm được rút ngắn.