17/04/2021, 21:42

Đến cuối giờ chiều ngày 17/4 công tác khắc phục hậu hậu quả mưa lũ tại xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã cơ bản hoàn tất, hạ tầng giao thông cùng các công trình thiết yếu đã được khôi phục, công tác don dẹp về sinh và ổn định cuộc sống cho người dân đã được các cấp tích cực triển khai.