22/06/2021, 18:12

Chính quyền Lào vừa nới lỏng hàng loạt các quy định giãn cách trên cả nước, cho phép các tỉnh không còn người nhiễm COVID-19 được mở cửa trở lại các khu du lịch.