15/11/2020, 20:14

Với việc ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 đã nhận được sự hoan nghênh của nhiều nước, trong đó đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020.