22/06/2021, 21:03

Để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài, đặc biệt là từ người nhập cảnh bất hợp pháp, chính quyền các tỉnh của Lào giáp biên giới với Thái Lan đang đẩy mạnh hoạt động tuần tra đường thủy trên sông Mêkông.