04/05/2021, 08:50

Lúc 22 giờ ngày 5/3, chỉ đạo nhanh của tỉnh Vĩnh Phúc, các cơ quan chức năng huyện Yên Lạc đã phối hợp với chính quyền địa phương lập 4 chốt tạm thời để kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở thôn Báo Văn 1, xã Đồng Văn.