04/04/2021, 18:06

Đặt tại thành phố Izmash – một trong những cái nôi danh tiếng của ngành chế tạo vũ khí Liên Xô trước đây, nhà máy Izmash là đứa con đầu đàn trong ngành sản xuất vũ khí cầm tay của Nga. Mặc dù nhà máy đã ngừng hoạt động, nhưng bảo tàng lịch sử nhà máy này vẫn là một điểm đến đáng nhớ cho những ai muốn tìm hiểu về lịch sử sản xuất vũ khí của Nga.