07/03/2021, 13:44

Hạn mặn diễn biến phức tạp làm cho các tỉnh ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong đó có Bến Tre,chịu nhiều thiệt hại về lúa, hoa màu, thủy sản. Thế nhưng bất chấp khuyến cáo của ngành chức năng, nông dân Bến Tre vẫn gieo sạ lúa vụ ba (vụ Đông Xuân) năm 2021, trước nguy cơ bị ảnh hưởng do nước mặn tăng cao.