11/11/2020, 08:57

Chiều ngày 10/11 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, cho biết, trên địa bàn huyện Tân Trụ và Cần Đước của tỉnh Long An đang xảy ra dịch cúm H5N5 trên đàn gia cầm và dịch tả lợn Châu Phi.