22/07/2021, 08:26

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, hơn 10.000 nhân lực y tế của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế và các địa phương khu vực miền Bắc, miền Trung đã hỗ trợ y tế TP Hồ Chí Minh chống dịch. Tại Hà Nội, giảng viên, bác sỹ và sinh viên tình nguyên cũng đã lên đường chi viện.