06/11/2020, 08:04

Liên quan đến vụ sụt lún tại thôn 9, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, đại diện Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên cho biết, huyện đã báo cáo thành phố để các ngành liên quan hướng dẫn huyện khắc phục sự cố. Huyện cũng sẽ hỗ trợ kinh phí theo phương án được phê duyệt, đồng thời bố trí lực lượng đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và sinh sống trong khu vực.