01/05/2020, 06:27

Trong lúc dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng lượng khách du lịch đổ lên Đà Lạt tham quan rất đông, khiến người dân ở đây vừa mừng vừa lo, mừng vì các dịch vụ du lịch đắt hàng, lo vì dịch bệnh có nguy cơ lây lan.   https://vimeo.com/413867917