26/11/2020, 12:02

Thông tin từ Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cho biết, đến cuối tháng 11, lượng tồn kho của ngành than đã lên tới 17,5 triệu tấn. Đây là mức tồn kho cao nhất từ trước đến nay.