16/06/2021, 19:52

Trong bối cảnh số ca nhiễm mới COVID-19 gần đây bùng phát tại nhiều nhà máy và các khu công nghiệp, giới chức Malaysia đã khởi động giai đoạn 4 của chương trình tiêm chủng với trọng tâm là công nhân tại các khu công nghiệp.