20/09/2020, 11:28

Người dân sử dụng điện sản xuất nhưng phải nộp tiền điện kinh doanh, yêu cầu người sử dụng điện phải hỗ trợ thêm vào 851 đồng/kWh so với giá quy định. Đây là những việc có thể nói là làm “tùy hứng”, không theo các quy định nào, đang diễn ra tại một dịch vụ cung cấp điện năng ở tỉnh Thanh Hóa, gây bức xúc cho người dân sống trên địa bàn.