25/04/2021, 06:53

Thăm quan Hoàng Thành vào ban ngày có lẽ nhiều du khách đã từng đến . Nhưng trải nghiệm Hoàng Thanh về đêm lại là một cảm giác rất khác lạ. Để kích cầu du lịch sau COVID-19, chương trình tour đêm Hoàng Thành bắt đầu được triển khai phục vụ du khách.