29/05/2021, 18:17

Chính quyền thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) vừa yêu cầu các doanh nghiệp dịch vụ vận tải, xuất nhập khẩu hàng hóa và cư dân biên giới phải ký cam kết phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời khẩn trương mở rộng, nâng cấp các phòng cách ly tạm thời tại khu vực xuất nhập khẩu hàng hóa.