22/09/2020, 18:57

Do ảnh hưởng của cơn bão Noul, mưa lớn đã gây ra lụt lội ở nhiều tỉnh của Campuchia. Các cơ quan chức năng phải cảnh báo tình trạng khẩn cấp và tạm thời cấm đi lại do mực nước trên một số sông đang dâng cao.