21/07/2021, 13:05

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp tại TP HCM và các tình thành phía Nam, các nhà thầu, công nhân tại những công trình giao thông trọng điểm ở TP HCM vẫn đang vượt lên mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, vừa chống dịch vừa tăng tốc thi công.