04/05/2021, 11:27

New York và hai bang láng giềng là New Jersey và Connecticut, những nơi từng là tâm dịch COVID-19 của Mỹ, sẽ chính thức mở lại hoạt động hoàn toàn từ 19/5 tới. Đây là thông báo được chính quyền các địa phương đưa ra hôm qua, sau khi chương trình tiêm chủng đại trà tại đây đạt được một số thành công nhất định.