13/01/2021, 18:31

Bộ Y tế Mỹ vừa thông báo chính phủ liên bang sẽ cho phép các nhà sản xuất đưa tất cả những vaccine sẵn có ra phân phối thay vì phải dự trữ một số lượng nhất định để phục vụ việc tiêm mũi thứ hai. Đây là một phần trong nỗ lực của Chính phủ Mỹ nhằm mở rộng khả năng tiếp cận vaccine cho người dân nước này.