18/09/2020, 12:02

Một thiết bị phát hiện bệnh nhân COVID-19 qua hơi thở vừa được một phòng thí nghiệm ở California (Mỹ) đưa vào thử nghiệm. Thiết bị này có cấu tạo tương tự các thiết bị kiểm tra nồng độ cồn và nồng độ chất kích thích từ các lái xe.